Marie Karlsson - Ordförande
Eva Lundgren
Eva Färhm
Katrin Lundh

Inger Diané Vestermark - Suppleant
Revisiorer: Catharina Andersson och Tomas Åhman