Att tänka på vid sladdning:
1. Mocka banan. Drar man runt skiten så blir underlaget förstört.
2. Sladda så nära kanten det går.
3. Kratta kanterna, annars växer banan igen och underlaget samlas utanför banan.
4. Plocka stenar från banan.