För att nyttja ridbanan på Torpet så måste du vara medlem. Som medlem får du också möjlighet att kvittera ut en nyckel för att få tillgång till vårat hindermaterial. Vi har bommar från Safety System och lätta metallstöd bland annat.

Under sommarhalvåret så sladdas ridbanan en gång i veckan. Detta delar vi som nyttjar ridbanan på. Varje månad delar två medlemmar på. 

Ridbanan är inhägnad och har belysning.