Medlemsskap

För att nyttja ridbanan på Torpet så måste du vara medlem. Som medlem får du också möjlighet att kvittera ut en nyckel för att få tillgång till vårat hindermaterial. Vi har bommar från Safety System och lätta metallstöd bland annat.

Kostnad för medlemskap

  • 250 kr/år enskilt medlemskap
  • 450 kr/år familje-medlemskap
  • 100 kr/år stödmedlem (du får ej nyttja ridbanan)
  • 50 kr/gång för icke medlemmar som vill bruka ridbanan (till exempel vid kurser)
Även eventuella medryttare måste lösa medlemskap!

Betalning görs till Bureå Hästklubbs konto i Handelsbanken.
Bankgiro 5386-8477
Märk betalningen med ditt namn och födelseår.