Välkommen till Bureå hästklubb!

Bli medlem genom att betala årsavgiften 250 kr

alt. familjemedlemskap årsavgift 450 kr till

Bureå Hästklubbs konto på Handelsbanken

Bankgiro 5386-8477

* fri tillgång till ridbanan på Torpet, hindermaterial

* och förtur till kurser ingår!

Bureå hästklubb har funnits på Torpet sedan 1980. Torpet har cirka 30 medlemmar som både står uppstallade och nyttjar ridbanan.